ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Χρήστου Χριστόδουλος

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Τσαντάκης Χρίστος

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Λιάμπα Ελισσάβετ

Γκέλου Βασιλική

Τσιρογιάννη Φωτεινή