ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 2022Β

Εκπαιδευτική επίσκεψη των “ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ” στον Βιολογικό Καθαρισμό Έδεσσας

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο κτήμα Κυρ-Γιάννη