Διδακτική επίσκεψη στην επιχείρηση τυποποίησης αγροτικών προϊόντων “GIONTIS FRUITS”

Την Παρασκευή 19-04-2024 οι σπουδαστές της ειδικότητας «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» της Σ.Α.Ε.Κ Έδεσσας, επισκέφτηκαν την επιχείρηση GIONTIS FRUITS https://giontis.gr/, στα πλαίσια των μαθημάτων «Συστήματα διαχείρισης ποιότητας» και «Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα». Η επιχείρηση συγκεντρώνει, τυποποιεί και διαθέτει εντός και εκτός Ελλάδας οπωροκηπευτικά προϊόντα. Οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες παραλαβής, πρόψυξης, αποθήκευσης, τυποποίησης, συσκευασίας και διάθεσης των φρούτων καθώς και για τα εφαρμοζόμενα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, για θέματα απαιτήσεων πελατών του εξωτερικού, για τις επιθεωρήσεις 2ου μέρους και για τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται η πελατοκεντρική προσέγγιση της εταιρείας.
Στη συνέχεια τους εξαμήνου, θα κληθούν να εκπονήσουν εργαστηριακές ασκήσεις σχετικά με τις διαδικασίες και το εγχειρίδιο ποιότητας, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.
Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Έδεσσας ευχαριστεί θερμά τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης για την άψογη φιλοξενία και την λεπτομερή ενημέρωση, καθώς και τον εκπαιδευτή Δρ. Σ. Μαρνασίδη, για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Αφήστε μια απάντηση