ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Β (ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Εξαμήνου 2023Β προκειμένου να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι εκπαιδευτές του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Έδεσσας, οι οποίοι επιθυμούν ν’ αναλάβουν τη διδασκαλία μαθημάτων. Βάση του κανονισμού σπουδών “με απόφαση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. δύνανται να γίνονται αλλαγές στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, σε ειδικές περιπτώσεις οι οποίες αφορούν σε συνεργασίες με εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους.

Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Έδεσσας ξεκινάνε στις 14:30 εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που λαμβάνουν χώρα λόγω ειδικών συνθηκών (πχ. συντονισμός εργαστηριακών χώρων, συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς κλπ).

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023Β (πατήστε εδώ για να το δείτε)

Αφήστε μια απάντηση