ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2023-2024 ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων στα Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr
χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

Με βάση τις έγγραφες που πραγματοποιήθηκαν στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ θα λειτουργήσουν φέτος οι εξής Νέες Ειδικότητες:

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ την εγγραφή τους στις παραπάνω ειδικότητες με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Με μετάβαση στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή
  2. Με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της αίτησης εγγραφής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο email του ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ giekedes@sch.gr (παρακαλούμε πολύ τα απαραίτητα έγγραφα να είναι ψηφιοποιημένα σε σαρωτή υπολογιστή και όχι φωτογραφίες από κινητές συσκευές)
    ή
  3. Με ηλεκτρονική εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων
    https://diek.it.minedu.gov.gr

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ εγγραφή ξεκινά την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.
Το ΔΙΕΚ Έδεσσας για να διευκολύνει την ομαλή ροή των εγγραφών θα δέχεται τα δικαιολογητικά των νέων σπουδαστών από την 01:00 μ.μ. το μεσημέρι μέχρι και τις 19:30 μ.μ. το απόγευμα σε όλο το προαναφερθέν διάστημα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
• Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
• Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου ή ΕΠΑΛ, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

Τα φωτοαντίγραφα δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Η τήρηση της προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα καλυφθούν από την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων που θα ακολουθήσει (Β’ Φάση) ή και νέων εγγραφών στις εναπομείναντες κενές θέσεις (Γ’ Φάση).

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή και φοίτηση σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ν.4763/2020)

Αφήστε μια απάντηση