ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 1-7-2023 ΕΩΣ 10/7/2023

Ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι που ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν σε ειδικότητες του Δημοσίου ΙΕΚ Έδεσσας, ότι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση το διάστημα 1/7/2023-10/7/2023. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο/η αιτών/ουσα να έχει κατοχυρώσει δικαίωμα εγγραφής στο εξάμηνο στο οποίο ζητά να μετεγγραφεί.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση (θα σας δοθεί από τη γραμματεία του ΙΕΚ)
Φωτοτυπία Ταυτότητας
Αντίγραφο Ατομικού Φακέλου (θα σας δοθεί από το ΙΕΚ προέλευσης)
Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στο Αντίγραφο Ατομικού Φακέλου)

Οι προσφερόμενες ειδικότητες προς μετεγγραφή στο Δημοσίο ΙΕΚ Έδεσσας είναι:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση