Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για τους τελειόφοιτους του ΔΙΕΚ Έδεσσας

Το Δημόσιο ΙΕΚ Έδεσσας, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας να παρέχει στους σπουδαστές του ποιοτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece, υλοποιεί μέσα στον Μάιο δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των σπουδαστών του σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχολησιμότητας και αναζήτησης νέων ευκαιριών εργασίας.
Μέσω της πρωτοβουλίας #EconomicOpportunitiesforAll, ο εργασιακός σύμβουλος του JA Greece, κ. Κώστας Σιμιτόπουλος, πραγματοποίησε ομαδικές συναντήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού με τους τελειόφοιτους του ΔΙΕΚ Έδεσσας, στις οποίες οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν για θέματα όπως η δημιουργία επαγγελματικού πλάνου, βιογραφικού, η παρουσία στη συνέντευξη εργασίας, η επικοινωνία με τον εργοδότη και πολλά άλλα. Η δράση αυτή θα έχει συνέχεια, καθώς όσοι σπουδαστές επιθυμούν μπορούν να προχωρήσουν σε δωρεάν ατομικές συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αφήστε μια απάντηση