Τέλος εξαμήνου για τα μαθήματα “Ακτινοτεχνολογίας” στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Έδεσσας

Οι σπουδαστές της ειδικότητας “ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ” του Δημοσίου ΙΕΚ Έδεσσας, περάτωσαν τα εργαστηριακά μαθήματα του Α’ εξαμήνου “Ακτινοτεχνολογία” και “Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα” στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών Γ. Μανωλάκη (ΤΕ Τεχνολόγου-Ακτινολόγου) και Π. Μάρκου (ΠΕ Ακτινοφυσικού – Φυσικού Ιατρικής). Σκοπός αυτών των μαθημάτων ήταν οι σπουδαστές να γνωρίσουν την ορολογία και τις θεωρητικές έννοιες της ακτινοτεχνολογίας, ώστε να κατανοήσουν τις αρχές λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του ακτινολογικού εργαστηρίου που θα χρησιμοποιούν στην κλασσική ακτινολογία, καθώς επίσης και τις βασικές αρχές λειτουργίας και προδιαγραφών χρήσης και διατήρησης των υλικών και εφοδίων που θα χρησιμοποιούνται.
Το Δημόσιο ΙΕΚ Έδεσσας και οι σπουδαστές της ειδικότητας ευχαριστούν το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας για τη διάθεση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του για την εργαστηριακή και πρακτική κατάρτιση τους.

1 σκέψη για το “Τέλος εξαμήνου για τα μαθήματα “Ακτινοτεχνολογίας” στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Έδεσσας”

Αφήστε μια απάντηση