Αναλύσεις εδάφους από τους ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΔΙΕΚ Έδεσσας

Το έδαφος, και ιδιαίτερα η μηχανική του σύσταση, η χημική αντίδραση και τα θρεπτικά για τα φυτά συστατικά του, αποτελούν τα αντικείμενα του εργαστηρίου του μαθήματος “Εδαφολογία & Περιβάλλον” της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» του Δημόσιου ΙΕΚ Έδεσσας. Οι εργαστηριακές ασκήσεις απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφού οι σπουδαστές είναι πλέον σε θέση να προσδιορίζουν με ευχέρεια τη μηχανική σύσταση, την ηλεκτρική αγωγιμότητα και το pH του εδάφους.
Επιπλέον, παράλληλα με τις εργαστηριακές ασκήσεις, οι σπουδαστές συμμετείχαν στην διαδικασία ανάλυσης του εδάφους, κατόπιν εκπαιδευτικής επίσκεψης στο εδαφολογικό εργαστήριο της επιχείρησης «Αειφορία Πέλλας» (https://aeiforiapellas.gr/), στο Ριζάρι του Δήμου Έδεσσας. Η ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία αναλύσεων του εδάφους και οι κατατοπιστικές απαντήσεις του Γεωπόνου κ. Φωτιάδη Χρήστου, έλυσαν πολλές απορίες που αφορούσαν την γονιμότητα του εδάφους, την δειγματοληψία, την οξύτητα, τις μεθόδους ανάλυσης εδάφους και τον εξοπλισμό ανάλυσης.
Το Δημόσιο ΙΕΚ Έδεσσας ευχαριστεί θερμά την επιχείρηση «Αειφορία Πέλλας» και ειδικότερα τον Γεωπόνο κ. Φωτιάδη Χρήστο, για τις γνώσεις και πληροφορίες που μοιράστηκε με τους σπουδαστές μας, καθώς και την εκπαιδεύτρια Γεωπόνο κ. Βερικούκη Ευσταθία για τη διοργάνωση των εργαστηριακών ασκήσεων και της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Αφήστε μια απάντηση