Επιμορφωτικές επισκέψεις των ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Συνεχίζουν τις επιμορφωτικές επισκέψεις τους οι σπουδαστές της ειδικότητας «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» του Δημοσίου ΙΕΚ Έδεσσας, στα πλαίσια του μαθήματος «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα».
— Στις 8/12/2022 επισκέφθηκαν το λογιστικό γραφείο «ASF consulting I.K.E.» στην πόλη της Έδεσσας. Εκεί ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον συνιδρυτή της επιχείρησης κ. Βύρο Αθανάσιο για τα αντικείμενα εργασιών που πραγματοποιεί ένα σύγχρονο μηχανογραφημένο λογιστήριο, τις απαιτήσεις που έχει το λογιστικό επάγγελμα, την διαχείριση των πελατών, πως γίνεται ο καταμερισμός των εργασιών μεταξύ των υπαλλήλων, τι προσόντα πρέπει να έχουν όσοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε λογιστικό γραφείο, ποιες είναι οι αμοιβές των υπαλλήλων κ.α. Οι σπουδαστές έθεσαν ερωτήσεις και εξέφρασαν απορίες για διάφορα θέματα στις οποίες έλαβαν κατατοπιστικές απαντήσεις, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους εξάσκησης στην επιχείρηση.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Έδεσσας ευχαριστεί θερμά την επιχείρηση «ASF consulting I.K.E.» και ιδιαίτερα τον κ. Βύρο Αθανάσιο για τον χρόνο που αφιέρωσε στην ενημέρωση των σπουδαστών μας.

— Στις 15/12/2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο «Επιμελητήριο Πέλλας». Τα στελέχη του Επιμελητηρίου Πέλλας κ. Γιώγας Δημήτριος και Βλαδίκας Γεώργιος, παρουσίασαν στους σπουδαστές μας, με την χρήση βιντεοπροβολέα, όλες τις δραστηριότητες και δράσεις του επιμελητηρίου. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ανάλυση των εφαρμογών που προσφέρει η ιστοσελίδα του επιμελητηρίου στις επιχειρήσεις, ενώ παρουσιάστηκε και επεξηγήθηκε βήμα προς βήμα ο τρόπος σύστασης μιας επιχειρηματικής οντότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) μέσω «εικονικής σύστασης». Επιπλέον, οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για τις επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ αλλά και λοιπών χρηματοδοτικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, τα έγγραφα που καλούνται να αναρτήσουν και να δημοσιεύσουν στο ΓΕΜΗ, το ετήσιο κόστος που επιβαρύνεται μια επιχείρηση κλπ. Το «Επιμελητήριο Πέλλας» δεσμεύτηκε να έχει στην λίστα των φορέων προς ενημέρωση το e-mail του ΙΕΚ Έδεσσας, προκειμένου οι σπουδαστές μας να ενημερώνονται και να συμμετέχουν σε δράσεις που διοργανώνονται από το επιμελητήριο και αφορούν το αντικείμενο τους.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Έδεσσας ευχαριστεί θερμά το Επιμελητήριο Πέλλας και ειδικότερα τους κ.κ. Γιώγα Δημήτριο και Βλαδίκα Γεώργιο, για τις γνώσεις και πληροφορίες που μοιράστηκαν με τους σπουδαστές μας.

Αφήστε μια απάντηση