ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2022-2023 ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων στα Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr
χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

Με βάση τις έγγραφες που πραγματοποιήθηκαν στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ θα λειτουργήσουν φέτος οι εξής Νέες Ειδικότητες:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ την εγγραφή τους στις παραπάνω ειδικότητες προσκομίζοντας αυτοπροσώπως στο ΔΙΕΚ Έδεσσας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ εγγραφή τους ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου.
Το ΔΙΕΚ Έδεσσας για να διευκολύνει την ομαλή ροή των εγγραφών θα δέχεται τα δικαιολογητικά των νέων σπουδαστών από την 01:00 μ.μ. το μεσημέρι μέχρι και τις 19:30 μ.μ. το απόγευμα σε όλο το προαναφερθέν διάστημα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
• Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
• Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου ή ΕΠΑΛ, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Η τήρηση της προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα καλυφθούν από την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων που θα ακολουθήσει (Β’ Φάση) ή και νέων εγγραφών στις εναπομείναντες κενές θέσεις (Γ’ Φάση).

Αφήστε μια απάντηση