Νέες εκπαιδευτικές επισκέψεις των “ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ”

Συνεχίστηκαν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πιθανούς μελλοντικούς εργασιακούς χώρους, για τους σπουδαστές της ειδικότητας «ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ του Δημοσίου ΙΕΚ Έδεσσας. Στα πλαίσια του μαθήματος «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα» συνοδευόμενοι από τον εκπαιδευτή τους κ. Μάλλιο Παναγιώτη, οι σπουδαστές του τμήματος πραγματοποίησαν διαδοχικά:

Την Παρασκευή 11/03/2022 εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Επιμελητήριο Πέλλας» στην Έδεσσα. Τα στελέχη του Επιμελητηρίου Πέλλας κ. Βλαδίκας Γεώργιος και κ. Γιώγας Δημήτριος αφού μετέφεραν τους χαιρετισμούς του προέδρου κ. Τσώτσου Ιορδάνη, ενημέρωσαν ενδελεχώς τους σπουδαστές για όλες τις δραστηριότητες του επιμελητηρίου. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων, λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και άντλησης μέσα από αυτό σημαντικών πληροφοριών, δόθηκαν οδηγίες πλοήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του επιμελητηρίου, εξήγησαν λεπτομερώς τον τρόπο υπαγωγής επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ και λοιπών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στο τέλος οι σπουδαστές υπέβαλλαν σωρεία ερωτήσεων για τις οποίες έλαβαν αναλυτικές απαντήσεις και επεξηγήσεις από τα στελέχη του Επιμελητηρίου Πέλλας.

Την Παρασκευή 01/04/2022 εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας». Στην αίθουσα σεμιναρίων της πτέρυγας διοικητικών υπηρεσιών, ενημερώθηκαν αναλυτικά από τους κ. Γκέντζη Δημήτριο προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών και τον κ. Μπαλδινάκη Ιωάννη διοικητικό διευθυντή του Νοσοκομείου Εδέσσης, για θέματα οργάνωσης και διάρθρωσης των υπηρεσιών, οικονομικής διαχείρισης, δημοσίου λογιστικού και ισολογισμών, διαχείρισης πιστώσεων και προμηθειών, θέματα στελέχωσης και προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης των εργασιών του νοσοκομείου (ERP) κ.α. Τα στελέχη του νοσοκομείου απάντησαν ακούραστα σε όλες τις ερωτήσεις που έθεσαν οι σπουδαστές και έθεσαν τους εαυτούς τους στη διάθεση των σπουδαστών για οτιδήποτε χρειαστούν στο μέλλον. Πριν την έναρξη της ενημέρωσης, υποδέχθηκε και καλωσόρισε τους σπουδαστές ο Διοικητής του Νοσοκομείου Πέλλας κ. Δόντσος Χρήστος.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Έδεσσας ευχαριστεί θερμά
α) το Επιμελητήριο Πέλλας για την άψογη φιλοξενία του και ιδιαίτερα τους κ. Βλαδίκα Γεώργιο και κ. Γιώγα Δημήτριο για το ειλικρινές ενδιαφέρον τους και την άοκνη θέλησή τους να μοιραστούν με τους σπουδαστές μας τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε επιχειρηματικά θέματα και να λύσουν τις απορίες τους, διαθέτοντας πολύτιμο χρόνο πέραν του ωραρίου τους, και
β) την διοίκηση του Νοσοκομείου Έδεσσας και ιδιαιτέρως τα στελέχη κ. Γκέντζη Δημήτριο και Μπαλδινάκη Ιωάννη, για το ειλικρινές ενδιαφέρον που έδειξαν για την επιμόρφωση των σπουδαστών μας και το χρόνο που αφιέρωσαν στην αναλυτική ενημέρωσή τους σε πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας της υγείας.

Αφήστε μια απάντηση