ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Εξαμήνου 2022Α προκειμένου να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι εκπαιδευτές του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Έδεσσας, οι οποίοι επιθυμούν ν’ αναλάβουν τη διδασκαλία μαθημάτων. Βάση του νέου κανονισμού σπουδών “με απόφαση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. δύνανται να γίνονται αλλαγές στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, σε ειδικές περιπτώσεις οι οποίες αφορούν σε συνεργασίες με εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους.”

Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Έδεσσας ξεκινάνε στις 14:30 εκτός ελαχίστων περιπτώσεων (πχ. Πρακτική Άσκηση) οι οποίες λαμβάνουν χώρα, λόγω ειδικών συνθηκών, κατά τις πρωινές ώρες σε συνεργαζόμενους φορείς.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 2022Α

Αφήστε μια απάντηση