ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2021-2022 ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ

Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων στα Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την έκβαση της αίτησής σας στην ιστοσελίδα:
http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1702-epilogh-diek-21-22

Με βάση τις έγγραφες που πραγματοποιήθηκαν στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ θα λειτουργήσουν φέτος οι εξής Νέες Ειδικότητες:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ την εγγραφή τους στις παραπάνω ειδικότητες προσκομίζοντας αυτοπροσώπως στο ΔΙΕΚ Έδεσσας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ εγγραφή τους ξεκινά την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου.
Το ΔΙΕΚ Έδεσσας για να διευκολύνει την ομαλή ροή των εγγραφών θα δέχεται τα δικαιολογητικά των νέων σπουδαστών από το πρωί στις 09:00 π.μ. μέχρι το απόγευμα στις 19:00 μ.μ. τηρώντας απαραίτητα όλα τα υγειονομικά μέτρα που επιβάλει η πανδημία του COVID-19 (υποχρεωτική χρήση μάσκας, αντισηπτικού κ.α.)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
• Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ
• Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου ή ΕΠΑΛ, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
• Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:
https://diek.it.minedu.gov.gr
Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

Η τήρηση της προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα καλυφθούν από την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων που θα ακολουθήσει (Β’ Φάση) ή και νέων εγγραφών στις εναπομείναντες κενές θέσεις (Γ’ Φάση).

Αφήστε μια απάντηση