ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μετά την ψήφιση και εφαρμογή του νέου νόμου (Ν. 4763/2020) λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. σε ότι αφορά τις προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Το άρθρο 27 παρ.1 του Ν.4763/2020 προβλέπει ότι «…Η περίοδος της πρακτικής… πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης…».

Β) Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020) , ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».

Συνεπώς όσοι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών του Δ.Ι.Ε.Κ. Έδεσσας ΔΕΝ έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση, θα πρέπει να το πράξουν ΑΜΕΣΑ ώστε να προλάβουν να την διεκπεραιώσουν μέχρι το τέλος του 2022 για να λάβουν την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Αφήστε μια απάντηση