ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΟΓΩ LOCKDOWN

Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση όλων ανεξαιρέτως των σπουδαστών των Δημοσίων ΙΕΚ από 8/11/20 έως 30/11/20.

Θα πρέπει οι σπουδαστές να έρθετε σε επαφή με τους φορείς-εργοδότες όπου κάνετε πρακτική άσκηση και να τους ενημερώσετε για την αναστολή της. Όσον αφορά την υποχρέωση των εργοδοτών σχετικά με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο οποίο καταχωρούν τους πρακτικά ασκούμενους, δεν απαιτείται ουδεμία ενέργεια ή αλλαγή, αν θέλετε να συνεχίσετε την πρακτική άσκηση μετά τη λήξη της αναστολής. Η μόνη τροποποίηση που θα απαιτηθεί εκ μέρους των φορέων-εργοδοτών είναι η ορθή επανάληψή της, με αλλαγή της ημερομηνίας λήξης, λίγο πριν τη λήξη της, σύμφωνα με νέο προγραμματισμό μετά την άρση της αναστολή.

Στην περίπτωση που οι εργοδότες-φορείς διέκοψαν την πρακτική άσκηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τότε αυτό συνεπάγεται την έναρξη της πρακτικής άσκηση εκ του μηδενός, μετά τη λήξη της αναστολής.

Αφήστε μια απάντηση