ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2020-2021 ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ

Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων στα Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την έκβαση της αίτησής σας στην ιστοσελίδα:
http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1649-epilogh-diek-20-21


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ θα λειτουργήσουν και οι ΟΚΤΩ (8) Νέες Ειδικότητες!!!


Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ την εγγραφή τους προσκομίζοντας στο ΔΙΕΚ Έδεσσας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ εγγραφή τους ξεκινά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται τη Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.
Το ΔΙΕΚ Έδεσσας για να διευκολύνει την ομαλή ροή των εγγραφών θα δέχεται τα δικαιολογητικά των νέων σπουδαστών από το πρωί στις 10:00 πμ. μέχρι το απόγευμα στις 19:00 μμ. τηρώντας απαραίτητα όλα τα υγειονομικά μέτρα που επιβάλει η πανδημία του COVID-19 (υποχρεωτική χρήση μάσκας, αντισηπτικού κ.α.)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
• Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ
• Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
• Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Ειδικά για όσους είναι στην κατηγορία των πολυτέκνων ή των τριτέκνων, λόγω επαναϋπολογισμού των μορίων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν εκ νέου την αίτησή τους!
Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:
https://diek.it.minedu.gov.gr

Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

Αφήστε μια απάντηση