ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤO ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.

Καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα:

mitrooiek.minedu.gov.gr

στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο ορίζεται:

από 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 έως και 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές να ενημερωθούν αναλυτικά από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/1641/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F_.pdf

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/1639/%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CC%81%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CC%81%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%89%CC%81%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CC%81%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%99%CE%95%CE%9A~.pdf

Αφήστε μια απάντηση