Έκδοση Β.Ε.Κ. για συμμετοχή στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παρακαλούνται όσοι σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο ΙΕΚ (επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων εξαμήνων, επιτυχία στις εξετάσεις, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης) και θέλουν να συμμετάσχουν στις προσεχείς εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., να περάσουν άμεσα από την Γραμματεία για να εκδοθεί η σχετική Β.Ε.Κ. (απαραίτητη η προσκόμιση φωτογραφίας)