Αποτελέσματα Εξετάσεων ΕΟΠΠΕΠ 2017

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ τα αποτελέσματα εξετάσεων των αποφοίτων ΙΕΚ που έδωσαν εξετάσεις τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2017. Ευχόμαστε σε όλους τους υποψήφιους καλά αποτελέσματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Έδεσσας