Εγγραφές Επιτυχόντων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ (http://www.gsae.edu.gr/…/1431-apotelesmata-epilogis-katarti…) τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ.
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 14-09-2017 μέχρι τις 20:00 μ.μ. για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων το ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ θα είναι ανοικτό και τις πρωινές ώρες (9:00 π.μ. μέχρι 19:00 μ.μ.).

Δικαιολογητικά
———————-
Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
–> Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
–> Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
–> Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
–> Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:
https://diek.it.minedu.gov.gr