Σπουδές "ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" στο ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ

IEK_ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε μια αγροτική περιοχή όπως αυτή της Έδεσσας αλλά του Ν. Πέλλας γενικότερα, οι τραυματισμοί, τα πιασίματα, τα στραμπουλήγματα και οι υπόλοιπες παθήσεις του σώματος, από τη σκληρή χειρωνακτική δουλειά, είναι καθημερινά φαινόμενα. Δυστυχώς, πολλοί καταφεύγουν στην εμπειρική αντιμετώπιση των περιστατικών και σε παραδοσιακά "γιατροσόφια", τεχνικές και πρακτικολόγους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να προξενούν μεγαλύτερο κακό από τους ίδιους τους τραυματισμούς. Το γεγονός αυτό καθιστά την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ του προσωπικού που στελεχώνει τους χώρους όπου εφαρμόζονται οι φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι πιο απαραίτητη από ποτέ. Σπουδάζοντας "ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ" στο ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ θα αποκτήσεις ολοκληρωμένη κατάρτιση αναφορικά με τις εξελίξεις στην επιστήμη της φυσικοθεραπείας, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία, υπό την επίβλεψη πτυχιούχου φυσικοθεραπευτή. Ακολουθεί μια καριέρα στην οποία βοηθά ανθρώπους με προβλήματα υγείας και η οποία του προσφέρει ψυχική αυτοεκπλήρωση. Σπουδάζει ένα επάγγελμα με μεγάλη ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε έναν τομέα με μεγάλο εύρος αντικειμένων (αθλητικές κακώσεις, αποκατάσταση, μάλαξη – ευεξία) ακολουθώντας μια καριέρα στην οποία απολαμβάνει το σεβασμό σε κοινωνικό επίπεδο.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο κάτοχος του Κρατικού Διπλώματος Φυσικοθεραπείας από το ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ μπορεί να εργαστεί σε:
• Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
• Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)
• Κ.Α.Π.Η.
• Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
• Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
• Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα
• Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως
• Γυμναστήρια
• Ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και άθλησης
• Ινστιτούτα Αισθητικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
• ΥΓΙΕΙΝΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
• ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
• ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΠΕΡΙΔΕΣΗ
• ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ
• ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΜΑΙ;
Συνδεθείτε άμεσα στο https://diek.it.minedu.gov.gr και συμπληρώστε την ηλεκτρονική σας αίτηση επιλέγοντας το ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ.
Υπενθυμίζεται πως η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ και μοναδική προϋπόθεση εγγραφής είναι η κατοχή Απολυτήριου Λυκείου οποιουδήποτε τύπου. Οι εγγραφές διαρκούν μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9/2017 στις 10:00 π.μ.