Ενημέρωση Υποψηφίων Εκπαιδευτών 2017-2018

pencils2
Ξεκινάει τη Δευτέρα 21/8/2017 η υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτών ΙΕΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Το ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής σας ενημερώνει για τα εξής:
1) Ως περίοδος υποβολής των φακέλων ορίζεται το διάστημα 21/8/2017 έως και 28/8/2017
2) Το ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ θα δέχεται και θα πρωτοκολλεί τις αιτήσεις καθημερινά στο διάστημα 11:00 με 14:00
3) Οι ειδικότητες που έχει ζητήσει το ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ να λειτουργήσουν είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ http://iek-edess.pel.sch.gr/
4) Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυνάπτονται με τη σειρά που αναγράφονται στα κριτήρια μοριοδότησης
5) Τα δικαιολογητικά ΔΕΝ χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, τα ΔΙΕΚ όμως δύναται να διενεργήσουν δειγματοληπτικό έλεγχο νομιμότητας των εγγράφων που θα προσκομιστούν
6) Σύμφωνα με την πρόσκληση, στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ θα προσκομίσουν τους φακέλους ΜΟΝΟ όσοι εκπαιδευτές το δήλωσαν ως ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ στην ηλεκτρονική τους αίτηση. ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δε συμφωνούν με την προαναφερθείσα προϋπόθεση
7) Μελετήστε προσεκτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στον σύνδεσμο https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/2017-8-8_prosklhshiek.pdf καθώς και τις συχνές ερωτήσεις στον σύνδεσμο https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/2018-8-11_suxneserwthseis.pdf
8) Υπάρχουν μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την περσινή πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε το πεδίο 1.3 που αφορά την ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ όπου πλέον ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ
Τέλος, τονίζεται πως οι εκπαιδευτές θα προσκομίσουν εκ νέου όλα τους τα δικαιολογητικά άσχετα αν στο παρελθόν είχαν καταθέσει ξανά φάκελο στο ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ για τους εξής λόγους:
1ον) το απαιτεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2ον) η επιτροπή που θα διενεργήσει την Διοικητική Επαλήθευση είναι διαφορετική εξολοκλήρου από τα προηγούμενα χρόνια
3ον) υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με παλαιότερες προσκλήσεις, και τέλος
4ον) για να μη διαιωνίζονται τυχόν λάθη και αβλεψίες του παρελθόντος