ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

κος Χριστόδουλος Χρήστου

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

κος Χρίστος Τσαντάκης

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

κα Ελισσάβετ Λιάμπα

κος Γιώργος Τζιαφράς

κα Βασιλική Γκέλου

κος Μιχάλης Τσιώρης