ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

κος Χριστόδουλος Χρήστου

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

κος Χρίστος Τσαντάκης

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

κα Ελισσάβετ Λιάμπα

κος Γιώργος Τζιαφάς

κα Βασιλική Γκέλου

κος Μιχάλης Τσίρης