Οι Νέες Ειδικότητες του Δημοσίου ΙΕΚ Έδεσσας για το 2023-2024 με το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Ενθουσιασμός ξένων επισκεπτών Erasmus από τους CHEF του ΔΙΕΚ Έδεσσας

Σεμινάριο ανδρικής περιποίησης για τους Κομμωτές του ΔΙΕΚ Έδεσσας

Κατάρτιση σε βιολογικό αμπελώνα

Ομαδικό εργαστήριο Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ στο ΔΙΕΚ Έδεσσας

Εκπαιδευτική επίσκεψη των CHEF στις κουζίνες του “GRAND HOTEL PALACE” και του “THE MET HOTEL”

Αλληλοεκπαίδευση σπουδαστών σε τεχνικές ΚΑΡΠΑ

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για τους τελειόφοιτους του ΔΙΕΚ Έδεσσας

Πασχαλινή περιποίηση στους τρόφιμους του Γηροκομείου από τους ΚΟΜΜΩΤΕΣ του ΔΙΕΚ Έδεσσας